Αρχική

Ομοσπονδιακός εξεταστής ο προπονητής της "Τόλμης" Κιλκίς Γεώργιος Λεμονίδης

 

Είναι μεγάλη τιμή για τον προπονητή αλλά και τον Α.Σ ‘Η Τόλμη‘ αναφέρει ο πρόεδρος κ. Ζαμανόπουλος Ιωάννης.